Aan de noordoostkant van Eendraghtshof komt een seniorenhof. De eerste schetsen zijn bekend. Deze schetsen zijn in opdracht van woningbouwcorporatie Maasdelta opgesteld door Ruoff Architecten en worden op dit moment bekeken op haalbaarheid. Ook moeten Maasdelta en de gemeente nog afspraken maken over onder andere de grondverkoop. Verwacht wordt dat rond de zomer duidelijk is of Maasdelta het seniorenhof gaat bouwen.

Schetsontwerp seniorenhof
Schetsontwerp seniorenhof