Het plan

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het stedenbouwkundige plan. Er is ruimte voor 29 vrije kavels en een seniorenhofje met zo'n 30 huurwoningen.

Het seniorenhof

Aan de noordoostkant van Eendraghtshof komt een seniorenhof. De eerste schetsen zijn
bekend. Deze schetsen zijn in opdracht van woningbouwcorporatie Maasdelta opgesteld door Ruoff Architecten en worden op dit moment bekeken op haalbaarheid. Ook moeten Maasdelta en de gemeente nog afspraken maken over onder andere de grondverkoop. Verwacht wordt dat rond de zomer duidelijk is of Maasdelta het seniorenhof gaat bouwen.

Het terrein

De oude gebouwen zijn gesloopt en het bouwterrein wordt tijdelijk ingezaaid met gras.
Er is gestart met het aanbrengen van voorbelasting van de grond. Dit is de verzwaring van de grond en voorkomt inzakken van de grond op een later moment. In het tweede kwartaal van 2024 (vanaf april) wordt er gestart met het klepelen van het terrein. Dat betekent het fijnmalen van de vegetatie/begroeiing op het terrein.

Het bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan maakt woningen al mogelijk. Wel zal het bestemmingsplan op een aantal onderdelen nog aangepast worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hiervoor ter inzage gelegen van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024. We verwachten dat het bestemmingsplan in de zomer van 2024 kan worden vastgesteld. 
Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat het geldende bestemmingsplan al woningen mogelijk maakt, wordt al gestart met de verkoop van de eerste zes kavels.

Verkoop vrije kavels

Op 17 april starten we met de verkoop van de eerste 6 kavels. Hiervoor is een verkoopevenement gepland in het droogdok in Hellevoetsluis. De rest van de kavels worden in latere fases aangeboden. Hiervoor zijn nog geen data bekend.
De verwachting is dat in 2024 gestart kan worden met de bouw op de eerste 6 kavels.